Khamis, 29 Januari 2009

Catatan Pengalaman Seorang Guru 2

Keperluan Kursus Dalaman Pengurusan Panitia ( Pengurusan Strategik )

SK Kuala Tekal, Temerloh, Pahang.

Sepanjang membuat kajian didapati

Seorang pengurus sekolah memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum perlu menetapkan hal tuju sekolah, menerajui pelaksanaan perubahan dan inovasi kurikulum ke arah kecemerlangan. Hala tuju pentadbiran sekolah perlu dihayati oleh setiap panitia supaya hasrat sebenar sekolah tercapai. Bagi memastikan setiap aktiviti atau program yang dijalankan bermutu dan membuahkan hasil, saya dapati pengurus sekolah harus melibatkan diri dalam pelaksanaan program tersebut. Setiap program dipastikan mempunyai objektif yang jelas.

Pengurus sekolah mesti memastikan panitia mengetahui setiap isu yang perlu diatasi seterusnya menetapkan target atau matlamat. Daripada kajian isu dan matlamat, panitia dikehendaki merancang langkah-langkah atau strategi untuk mengatasinya.

Sebagai guru besar, saya dapati bagaimana mereka perlunya memberi galakan kepada guru-guru mengkaji kaedah baru untuk memperbaiki pengajaran. Kesempatan dan kemudahan untuk guru-guru itu disediakan dengan cara perbincangan dengan pakar, mendapatkan maklumat, data dan nasihat yang relevan sebagaimana kursus yang saya laksanakan.

Suasana keadaaan pembelajaran di sekolah haruslah kondusif, selesa dan menarik perhatian pelajar. Sebagai pengurus sekolah, saya pelajari bagaimana guru besar dan ketua panitia menetapkan garis panduan yang harus dipatuhi oleh guru-guru dalam melahirkan pengurusan kelas yang baik. Pengurus sekolah bersama panitia perlu memikul tanggungjawab memillih dan memperolehi bahan pengajaran yang sesuai dalam pengajaran dan pembelajaran

Dalam pengurusan kurikulum seterusnya panitia, saya menambah pengetahuan bagaimana pengurus sekolah dapat memperolehi prestasi kerja kumpulan yang memuaskan jika pekerja diberitahu apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan ganjaran selaras dengan prestasi cemerlang. Sekolah ini merupakan calon Anugerah Sekolah Cemerlang pada tahun ini dan guru besar sering memotivasikan guru dan pelajar untuk memenangi anugerah tersebut. Mereka sebelum ini menikmati ganjaran setelah ditabalkan menerima Anugerah Sekolah Lonjakan Saujana 2007 atas pencapaian 100% UPSR 2007 yang lalu.

Dalam mencari fokus kecemerlangan akademik sekolah telah mewujudkan sudut pameran tetap anugerah-anugerah yang diterima dan secara berpindah semasa majlis bersama komuniti diadakan di sekolah untuk tatapan guru, pelajar dan pengunjung sekolah. Guru besar mempengaruhi guru terhadap matlamat kerja dan matlamat peribadi dengan mengubah tingkahlakunya bersesuaian dengan situasi. Ini bermakna beliau bertindak seolah-olah membantu guru mencapai kepuasan bekerja melalui prestasi cekap dan memuaskan. Apabila berdepan dengan struktur kerja sukar, saya mempelajari bagaiamana cara membimbing guru memberi laluan yang jelas bagi mengatasi masalah.

Pengurusan panitia merupakan kerja berpasukan. Kerja pasukan memperlihatkan guru yang berbagai ragam dan masalah dan mempunyai keperluan –keperluan yang berbeza. Bagi mengatasi masalah kerja yang berbeza, gaya kepimpinan yang paling efektif bergantung kepada sikap dan situasi kerja.

Guru besar menjadi pemimpin yang memberi arahan tertentu di dalam pelaksanaan sesuatu kerja. Guru lain tidak terlibat di dalam membuat keputusan. Ia dipanggil kepimpinan mengarah

( directive ) atau autokratik. Misalnya apabila berdepan dengan masalah yang melibatkan perundangan atau tatatertib.

Seterusnya guru besar sebagai pemimpin perlu bersifat mesra, ramah dan mudah ditemui untuk membincang sesuatu dan mengambil kira hal ehwal guru. Ini dipanggil kepimpinan menyokong. Ini selalunya berlaku apabila menjalankan penyeliaan ke atas pengajaran dan pembelajaran atau semasa membimbing guru.

Selanjutnya, kepimpinan partisipatif menjelaskan guru besar memberi ruang kepada guru untuk mengeluarkan pendapat dan memberi cadangan mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan kerja. Walau begitu, pada akhirnya pemimpin akan merumuskan dan membuat keputusan yang muktamad. Ia berlaku apabila membantu dalam pemilihan bahan bantu mengajar atau bahan rujukan guru.

Guru besar membentuk matlamat yang mencabar dan menunjukkan rasa yakin kepada kebolehan guru untuk menyempurnakannya. Dengan itu, guru berpuas hati dengan usahanya dan ini meningkatkan produktiviti. Ini berlaku semasa membantu dalam membuat kajian dalam mengenalpasti masalah kelemahan murid seterusnya merancang program yang sesuai untuk mengatasinya.

Tiada ulasan:

Mutiara Kata

Sebaik-baik percakapan ialah percakapan yang ringkas dan berfaedah